Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dyluniad Annibynnol o Gabinetau Arddangos Cosmetig
- Feb 02, 2018 -

Yn ôl Dadansoddiad Ystadegol Prisiau Manwerthu Cosmetig o fis Ionawr i fis Gorffennaf 2017, mae'r diwydiant colur yn ei chyfanrwydd wedi gweld twf cyffredinol. Er bod llawer o bartïon yn cael ei gipio gan y cacen cosmetig, ni all neb neu ychydig o gwmnïau fwynhau'r diddorol. Ni all defnyddwyr byth fod yn fodlon. Eisiau sefyll allan mewn colur cyhoeddus, mae arddangos crys wedi'i deilwra'n hanfodol! Pam fod stondin arddangos wedi'i deilwra'n hanfodol? Bydd arddangosfa o'r fath yn manteisio ar ddefnyddwyr pa fantais? l. Mae Highlight Products Products yn arddangosfa o'r swyddogaethau mwyaf sylfaenol, yna mae'r arddangosfa wedi'i wneud yn y stondin arddangos gyffredin a beth yw'r gwahaniaeth?

Ydy'r gair "amlwg", sydd â dau ystyr: Yn gyntaf, mae Cabinetau Arddangos Cosmetig wedi tynnu sylw at arddangos y cynnyrch er mwyn sicrhau bod eu cynhyrchion yn sefyll allan o gynhyrchion eraill, fel bod y tymor newydd a chynhyrchion eraill yn sefyll allan; yr ail yw tynnu sylw at y cynnyrch yn ddieithriad, ac mae arddull gyffredinol y siop yn gytûn ac yn anymwthiol.

Rwy'n credu mai dyma'r gwahaniaeth rhwng cyfansoddiad merched cyn gwneud a gwneud colur, i dynnu sylw at eich harddwch, ond nid fel lifft fel plastig. Mae yna ddywediad enwog mewn rheoli adnoddau dynol sy'n rhoi'r bobl fwyaf addas yn y swyddi mwyaf addas. Yn yr un modd, stondin arddangos wedi'i deilwra yw'r cynnyrch mwyaf addas yn y lle mwyaf addas, ac yn disgleirio.

Yn ogystal â golwg hardd yr arddangosfa, mae rhai gofynion swyddogaethol uchod, er enghraifft, y rac arddangos dillad gwefus gyda drych i hwyluso cwsmeriaid i ymgeisio, rhoi bwlch tywel Blychau storio bach neu dylunwyr i atgoffa cwsmeriaid i symud yn ôl ar unrhyw adeg , Cabinetau Arddangos Cosmetig mae angen goleuadau sylfaen y stondin arddangos ac yn y blaen. Mae galw personol wedi'i deillio o ddarparu gwasanaethau defnyddwyr gwell a gwell. Yn amlwg, ni all y cynhyrchiad màs o stondin arddangos ddiwallu anghenion unigol mentrau.

Mae arddangosfa cosmetig ar y gwaelod gydag arddangosfa LED yn gwella effeithiolrwydd brandio Mae dau bwynt pwysig o ymwybyddiaeth brand:

Yn gyntaf, rhaid inni gael ein marcio, fel bod defnyddwyr yn cydnabod yn dda ac yn cofio. Mae'r Cabinetau Arddangos Cosmetig Cyffredin ar y farchnad bron yr un siâp, a bydd logo arall yn gartref. Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth ofnadwy i fusnesau na "chwympo'r stondin arddangos." Stondinau arddangos amrywiol sy'n cyfuno ymwybyddiaeth y brand gydag arddangosiadau cynnyrch, gan ddefnyddio llinell gynhyrchion sy'n tynnu sylw defnyddwyr at effaith brandio.

Yr ail yw "meddal", felly mewnlifiad tawel. Mae'r tôn mawr a elwir yn uchel, ffordd uchel a chlir o gyhoeddusrwydd yn ymarfer o bwys allweddol, gall melin Jiangnan Tanner ennill pwnc y foment, ond mae goddefgarwch defnyddwyr ar gyfer y fasnachol anferthol hwn yn isel iawn, ac yn fuan bydd yn achosi gwrthdaro. Cabinetau Arddangos Cosmetig Yn cynnwys ymwybyddiaeth brand i rac arddangos cynnyrch, gan ddefnyddio'r cynnyrch i ddargyfeirio rhan o sylw'r defnyddiwr, bydd y trothwy o ddygnwch yn cynyddu a bydd effaith y dderbynfa'n amlwg, ac mae'r ddau yn parhau i ryngweithio i gyflawni'r effaith a ddymunir.