Cartref > Newyddion > Cynnwys
Rheolau Cyfarpar Lliwio Cabinetau Arddangos Cosmetig
- Feb 02, 2018 -

Trwy ddefnyddio technegau Cabinetau Arddangos Cosmetig ar siopau a nwyddau, gallwn gyflawni cyfres o effeithiau megis tynnu sylw at a harddwch yr amgylchedd siopa, ysgogi synhwyrau defnyddwyr a hwyluso'r pryniant. Fodd bynnag, rhaid inni ddeall y nod gorau o wneud hynny yn gyntaf: i wneud gwerthiannau posibl yn gyflymach. Y cyswllt cyflymaf a mwyaf uniongyrchol â defnyddwyr i Gabinetau Arddangos Cosmetig yw arddull siop i edrych trwy'r llygaid, ac mae mynediad gweledol i'r wybodaeth yn gyflymaf ac yn gymhleth. Sut i gipio ei sylw mewn cipolwg ar ddefnyddiwr?

Effaith olaf y Cabinetau Arddangos Cosmetig yw creu arddull unedig o'r siop gyfan, felly mae dyluniad silff y Cabinetau Arddangos Cosmetig yn dechrau gyda detholiad o liwiau. Mae angen inni roi sylw i olwg lliw, goleuni, purdeb tair ardal. Mae Hue yn cyfeirio at yr olwg a'r enw lliw, wrth gynhyrchu stondinau Cabinetau Arddangos Cosmetic, rydym yn aml yn gerdyn lliw Pantone fel cyfeiriad. Ni all y diwydiant Cabinetau Arddangos Cosmetig weld y gwir, dim ond y gwir beth yw'r gwir go iawn. Nid yw datrys gwahanol fonitro yr un fath, mae'r ddogfen electronig yn bell o fod yn wirioneddol a dibynadwy. Os oes angen i chi addasu'r stondinau Cabinetau Arddangos Cosmetig, mae'n well defnyddio cerdyn lliw Pantone fel cyfeiriad neu anfonwch ni mewn da, er mwyn gwrthgyferbynnu'r lliw.

Mewn gwirionedd mae disgleirdeb lliw yn newid golau a chysgod yn gyffredinol, fel o ddydd i nos, mae proses raddol. Ymhlith lliwiau natur, melyn yw'r lliw goleuni uchaf. Pwrdeb lliw, a elwir hefyd yn dirlawnder, yn uwch purdeb lliw naturiol y mwyaf disglair. Mae purdeb a disgleirdeb lliw fel arfer yn ddylanwadol ar y naill ochr a'r llall, megis y disgrifiad o melyn, purdeb a disgleirdeb yn uchel. Rhaid i'r defnydd o liw o'r fath ar y Cabinetau Arddangos Cosmetig fod yn ddigon llygad y gall llygad y defnyddiwr ei chael yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, mae gan hyn fanteision ac anfanteision. Mae'r lliwiau llachar yn hawdd i ddenu llygaid defnyddwyr, ond maent hefyd yn hawdd ysgogi golau cynhyrchion. Mae'r rhan fwyaf o argymell i werthu cynhyrchion 椟 hefyd yn gleiniau, mae angen rheoli disgleirdeb y lliw o fewn ystod benodol. Beth yw'r cwmpas penodol, bydd yn seiliedig ar osod eich cynnyrch.